Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie i Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach

Projekt interdyscyplinarny
"Szczęśliwi w maju"