Wydarzenia 2016/2017 \ 2. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych


W październiku z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece podjęto wiele działań promujących czytelnictwo. Zorganizowano akcję „Duży czyta małemu”, w ramach której uczniowie gimnazjum raz w tygodniu odwiedzali swych młodszych kolegów i koleżanki ze szkoły podstawowej, czytali im fragmenty wybranych książek i zachęcali do ich wypożyczenia. W każdą środę nasza szkoła stawała się „zaczytaną”. Uczniowie podczas dużej przerwy w ciszy czytali swe ulubione książki przyniesione z domu, bądź wypożyczone z biblioteki. Przygotowano też kilka konkursów z tej okazji tj. „Na najładniejszą zakładkę” (dla klas I –III), „Na hasło promujące czytelnictwo” i „Selfie z ulubioną książką” (dla klas IV-VI).Wyłoniono zwycięzców, dla których przewidziano atrakcyjne nagrody.  

Wyniki konkursów:

„Na najładniejszą zakładkę”: wyróżniono:

                                                 Nikolę Pszczołę kl.IIc,

                                                 Dominikę Siejakowską kl.IIa,

                                                 Kingę Siejakowską kl.IIIb

                                                 Oliwiera Bartkowiaka kl.IIc;                                                                                                                                                                      

„Na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo” nagrodę przyznano Marcie Kozłowskiej z kl. VIa,

„Selfie  z ulubioną książką”: I miejsce Marta Kozłowska kl.VIa,

                                                II miejsce: Zuzanna Koczorowska kl.Vb .