Kadra Szkoły \ Pozostali pracownicy                     Pracownicy administracji:
                  
  • Jolanta Siek        - sekretarz szkoły
  • Agnieszka Jur     -  sekretarka
  • Lidia Jarosz        -  pomoc administracyjna    
  • Danuta Sell         -  opiekunka dowożonych uczniów                 
                   
                     Pracownicy obsługi:

  • Beata Kalupa
  • Alina Niklewicz
  • Katarzyna Siodła
  • Halina Krenc
  • Beata Bartkowiak