O szkole \ Świetlica


Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.45 do 15.45Dokumenty w dziale