O szkole \ Historia


Szkoła Podstawowa w Połajewie istnieje od roku 1830. Pierwszym nauczycielem był Niemiec Eichstädt.

Połajewo - kartka z tamtych latRok 1880 - kierownikiem został p. Brodaczewski, a szkoła mieściła się przy ul. Krosińskiej ( obecnie Szamotulskiej ). Szkoła liczyła 3 klasy, a pracowało w niej dwóch nauczycieli.

Rok 1900 - kierownictwo szkoły objął p. Kasior, szkoła nauczała w 4 klasach.

Rok 1906 - wybuchł strajk szkolny, dzieci były bite, bo nie chciały odmawiać modlitwy w języku niemieckim. Strajk trwał do lipca 1907 roku.

Rok 1909 - Niemcy wybudowali nowy gmach szkolny, a naukę prowadzono już w 6 klasach.

Rok 1919 - oddziały polskie wystąpiły przeciw Niemcom.


Drużyna harcerska z opiekunem - Marianem WiząLuty 1919 - początek istnienia naszej polskiej szkoły. Jej kierownikiem został dawniejszy kierownik p. Kasior, a niemieckich nauczycieli zastąpili polscy pedagodzy.

Rok 1924 - kierownictwo szkoły objął Władysław Sobieralski.

Rok 1931 - zorganizowano uroczystość 25 lecia strajku szkolnego, na którą przybyli uczniowie z roku 1906.

Rok 1936 - szkoła tętniła życiem, powstała organizacja PKO - koło szkolne. Na terenie szkoły działało PCK, koło geograficzno - przyrodnicze, LMK, koło humanistyczne i drużyna harcerska.

Rok 1937 - zakupiono aparat projekcyjny z filmami o treści historycznej. Lekcje w klasach wyższych ilustrowane były obrazkami.

Członkowie zespołu artystycznego ze swoją opiekunką Ireną Cichoszową1 września 1939 - napad Niemiec na Polskę. Niemcy w październiku aresztowali dyrektora szkoły Władysława Sobieralskiego i zatrzymali jako zakładnika. Władze okupacyjne przystąpiły do zorganizowania szkolnictwa niemieckiego. Kierownik szkoły uciekł w obawie przed okupantem do Poznania. Kierownictwo szkoły objął obywatel Kaliszan. Niedługo uczono w naszej szkole. Nauczycielstwo zwolniono a szkołę zamknięto.

Rok 1944 - w sierpniu aresztowano nauczyciela Adama Cichosza i wysłano go do Żabikowa.

24 stycznia 1945  - koniec tyranii germańskiej, w której zginęli najlepsi synowie Ojczyzny, Armia Czerwona wkroczyła do Połajewa, Niemcy opuścili teren wsi.


Uczniowie kończący Szkołę Podstawową w roku szkolnym 1954/55Rok 1945 - 12 lutego dokonano spisu dzieci polskich, roczników od 1931 - 1937 roku.

Rok 1945 - 13 lutego bardzo uroczyście rozpoczęto naukę w ograbionej, pozbawionej całego dorobku, wszystkich pomocy i pamiątek szkole.

Rok 1945 - 27 lutego powrócił do Połajewa i objął kierownictwo szkoły p. Władysław Sobieralski


Rok 1945 - 4 września - początek roku szkolnego, grono nauczycielskie liczyło 6 nauczycieli mających pod opieką dydaktyczną i wychowawczą 373 uczniów. W szkole działała drużyna harcerska, podczas wakacji  organizowane były obozy letnie.


Grono nauczycielskie w roku szkolnym 1970/71Rok 1953 - 11 kwietnia Wydział Oświaty w Czarnkowie powierza obowiązki kierownika szkoły Irenie Cichoszowej.

Rok 1953 - 1 września stanowisko kierownika szkoły obejmuje Stefan Semrau.

Rok 1966 - 1 września kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Francuzik.

Rok 1971 - 1 września obowiązki kierownicze nad szkołą przejmuje mgr Hieronim Banaś.

Rok 1972 - Wydział Oświaty i Kultury w Czarnkowie przydzielił szkole dwa punkty filialne w Przybychowie i Sierakówku. Dyrektorem szkoły zostaje L.J. Czyżewski.

Rok 1973 - z dniem 1 września następują zmiany na stanowisku dyrektora, nowym dyrektorem zostaje mgr Jan Łęski.

Budynek Szkoły Podstawowej w Połajewie przy ul. Szkolnej (r. 1973)    Budynek Szkoły Podstawowej w Połajewie przy ul. Zielonej 4 (r. 1973) 

Rok 1978 - odchodzi ze stanowiska dyrektora mgr Jan Łęski. Stanowisko Gminnego Dyrektora Szkoły obejmuje z dniem
                     1 września 1978 roku mgr Stanisław Mączyński.

Rok 1986 - 1 września dyrektorem szkoły zostaje mgr Zdzisław Mazur.

Z uroczystości pożegnalnej absolwentów 1987 rok

Rok 1991 - po raz pierwszy na zakończenie roku szkolnego został odśpiewany hymn szkoły. Autorką słów jest p. Maria Kaczyńska, muzykę skomponował p. Bogdan Garstecki - nauczyciel.Rok 1993 -  z dniem 1 września następują zmiany na stanowisku dyrektora, nowym dyrektorem zostaje mgr inż. Krystyna Gauza.

25 maja 1996 r. - uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły w Połajewie.

Szkoła w roku 1996 

6 września 1997 r. - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego połączona z oddaniem do użytku nowego budynku szkoły.
29 czerwca 2000 roku - uroczystość otwarcia hali sportowej

29 czerwca 2000 r. - uroczystość otwarcia hali sportowej.

Wraz z imieniem szkoła otrzymała sztandar18 maja 2001 r. - Dzień nadania imienia naszej szkole. Przez cały rok szkolny wszyscy uczniowie i nauczyciele wykonali szereg różnorodnych działań zmierzających do wyboru i bliższego poznania osoby patrona i jego dorobku. Nad całością działań czuwał specjalnie powołany do tego celu Zespół Odpowiedzialny za Wybór Patrona Szkoły, któremu przewodniczyła p. Dorota Nożewnik. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zdecydowali w wyniku wyborów, że patronem szkoły będzie Arkady Fiedler - wielkopolski pisarz i podróżnik.
Wraz z imieniem szkoła otrzymała sztandar. W skład pierwszego pocztu sztandarowego weszli: Natalia Golik, Żaneta Nowicka i Wiesław Mantaj

Rok 2003 - z dniem 1 września następują zmiany na stanowisku dyrektora, nowym dyrektorem wybranym w drodze konkursu zostaje mgr Lucyna Stolcman.

16 maja 2004 r. -  Dzień Patrona Szkoły i data kolejnego, udanego Festyny Środowiskowego. Podczas festynu Wójt Gminy Stanisław Pochyluk dokonał uroczystego  odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły - Arkademu Fiedlerowi.
16 maja 2004 rok

Wszystkie informacje o historii szkoły spisane zostały w oparciu o jej kroniki.

Pierwszą kronikę od 12 lutego 1945 roku zapisywał Władysław Sobieralski.
Tak wygląda pierwsza strona najstarszej kroniki naszej szkoły