O szkole \ Symbole szkoły


LOGO NASZEJ SZKOŁY
       

HYMN  SZKOŁY


Sercem wznosimy naszą pieśń,
z wiatrem melodia mknie przez wieś,
i naszej wiernej starej szkole
wyznacza wciąż tę samą rolę.

Ref. Byśmy z tobą, w tobie rośli
i umysły lśniły wzniośle.
By nam serca biły szczerze,
by w tę szkołę – każdy wierzył.

Dłutem cierpliwym rzeźbisz nas,
a twoje mury rzeźbi czas.
Lecz chcemy być nie byle jacy,
bo sercem my – połajewiacy.

  Słowa: Maria Kaczyńska
  Muzyka: Bogdan Garstecki
   (Mieszkańcy Połajewa)


SZTANDAR


           

TABLICA PAMIĄTKOWA

Autorem tablicy (według projektu uczniów) jest artysta rzeźbiarz Andrzej Biernacki. Została ona odsłonięta w maju 2004 roku. Arkady Fiedler wita swym uśmiechem wszystkich wchodzących do szkoły uczniów, nauczycieli, pracowników i gości.