O szkole \ Poczet sztandarowy


CEREMONIAŁ SZKOLNY


1. Sztandar szkoły.

1.1.Sztandar szkolny dla społeczności uczniowskiej jest symbolem Polski – Narodu - Ziemi, symbolem  Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

1.2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w izbie tradycji w zamkniętej gablocie.

           Tam znajdują się również insygnia pocztu sztandarowego oraz teksty:

          a) ślubowania klas pierwszych,

          b) ślubowania pocztu sztandarowego,

          c) przyrzeczenia uczniów  kończących szkołę.

1.3.Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska

     w szkole, dlatego w jego składzie powinni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie

        i godni tego zaszczytu. W skład pocztu wchodzą:

        a) chorąży - uczeń klasy VI

        b) asysta - dwie uczennice klasy VI.

1.4. Kandydatury składu przedstawiane są przez wychowawców klas V i samorządy klasowe

          w kwietniu każdego roku i zatwierdzone są przez radę pedagogiczną.

1.5. Ślubowanie nowego pocztu odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

       Kadencja trwa jeden rok. Opiekunem ceremoniału jest nauczyciel bibliotekarz. O wyborze

       uczniów do pocztu rodzice lub opiekunowie powiadamiani są specjalnym listem

     okolicznościowym. Po skończonej kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki pocztu

     oraz zostają im wręczone pamiątkowe dyplomy. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie

     mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. Wtedy dokonuje się wyboru

      uzupełniającego.


Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2019/2020

Image title       Poczet sztandarowy w latach 2012-2014 

  Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2014/2015                                    LIST GRATULACYJNY DO RODZICÓW    
                                                                   
                               
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Połajewie mają zaszczyt zawiadomić, iż Państwa córka/syn została/ł wybrana/y do uczestnictwa w poczcie sztandarowym szkoły. Uczestnictwo w poczcie to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole. Sprawują ją uczniowie o nienagannej postawie uczniowskiej i koleżeńskiej.
Serdecznie Państwu gratulujemy!


                                   W imieniu Rady Pedagogicznej                
                    Dyrektor szkoły                     Połajewo, 02.06.2014r.