Kształcenie na odległość \ Poradnika dla rodziców, stworzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.