Kształcenie na odległość \ Specyficzne trudności w uczeniu się


Informacje dla rodzica i ćwiczenia dla dziecka.

https://padlet.com/arletajanc94/w9qd7nvkrgjw10ev