„Ster na programowanie” \ 1. Poczta


Na zajęciach uczniowie pod opieką Pani Marty Nowak rozmawiali o poczcie. Na początku ustaliliśmy drogę listu od momentu napisania do dostarczenia adresatowi. Następnie zaprojektowaliśmy znaczki i narysowaliśmy makietę dla ozobota z uwzględnieniem wszystkich przystanków listu w drodze