Rok szkolny 2018/2019 \ 6. Rozśpiewana wiosna – tradycyjne pieśni i zwyczaje wiosenne


Podczas dzisiejszego spotkania wspólnie z artystami przemierzyliśmy czas obrzędowości wiosennej. Doświadczyliśmy siły naturalnego śpiewu. Wiosnę przywitaliśmy śpiewająco! Wraz z artystami, zajmującymi się na co dzień śpiewem naturalnym i muzyką tradycyjną, odkryliśmy wiosnę w muzyce.