Wydarzenia 2018/2019 \ Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników


Dzień 11 stycznia 2019r. dla pierwszoklasistów naszej szkoły był szczególny. Tego dnia stali się czytelnikami biblioteki szkolnej, podczas uroczystego pasowania. Krótką inscenizację pt. „W krainie bajek i pisarzy”, przygotowali starsi uczniowie klasy VII. Dodatkową atrakcją była bajka o Syrenie przedstawiona z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. Autorami bajki jest grupa uczennic klas ósmych, które w ramach projektu napisały tę bajkę i przygotowały do niej ilustracje. Po złożeniu przyrzeczenia przez uczniów, Pani dyrektor wspólnie z Przewodniczącą Rady Rodziców wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz książkowy upominek, ufundowany przez Radę Rodziców. Na zakończenie wypożyczono uczniom pierwszą książkę. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka zapewne będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

                                                                   Teresa Lewandowska