Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia usprawniające techniki szkolne


Usprawnianie technik szkolnych realizowane jest na zajęciach głównie w obszarze edukacji polonistycznej i matematycznej. Zapewnia się uczniom jak największy komfort pracy, dlatego ćwiczenia odbywają się indywidualnie, bądź w małych grupach i mają charakter, w miarę możliwości, zabawowy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Oprócz pracy dydaktycznej, w czasie zajęć prowadzone są działania wychowawcze, pobudzające wiarę we własne możliwości, kształtujące motywację do wysiłku oraz przezwyciężania trudności i własnych słabości.

Ewa Jurewicz- Gała