Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia rewalidacyjne


W naszej szkole obok wielu zajęć prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Istotą zajęć jest szeroko pojęta stymulacja rozwoju ucznia we wszystkich dziedzinach oraz maksymalne usprawnianie, rozwijanie i wzmacnianie funkcji w poszczególnych sferach.