Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego


Koło języka angielskiego: prowadzące: Elżbieta Zdaniuk Natalia Stepka

Wiemy, jak ważne jest solidne przygotowanie do egzaminu, dlatego co tydzień spotykamy się, aby poszerzać kompetencje receptywne (słuchanie oraz czytanie) oraz produktywne (pisanie). Zajęcia są typowo praktyczne, gdyż uczniowie rozwiązują arkusze oraz utrwalają słownictwo przy użyciu wielu narzędzi min. quizlet, duo lingo czy installing.

Kl. VIIIab gr. I spotkania w piątki o godz. 7.15-8.00 sala nr 12 (E. Zdaniuk)

Kl. VIIIab gr. II spotkania w piątki o godz. 7.15-8.00 sala nr 18 (N. Stepka)