Zajęcia pozalekcyjne \ Kółko plastyczne


Kółko plastyczne - prowadząca: Lidia Strachanowska

Spotkania prowadzone są dla uczniów klas I- III w środy na szóstej godzinie lekcyjnej. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej. Podczas zajęć uczniowie wykonują prace ujęte w planie pracy kółka plastycznego oraz wynikające z bieżących potrzeb i propozycji dzieci.