Zajęcia pozalekcyjne \ Koło taneczne dla klas I-III


Koło taneczne kl.I-III - prowadząca: Ewa Jurewicz-Gała Koło taneczne dla klas I-III odbywa się w piątki w godzinach 13.35-14.20. Na zajęcia uczęszczają dzieci, któr łączy wspólna pasja – lubią tańczyć i potrafią zaprezentować wyuczony taniec. Podczas tych zajęć mają możliwość rozwijać umuzykalnienie oraz poczucie rytmu. Rozwijają swoją inwencję twórczą. Uczą się estetyki i elegancji ruchu. Uczestniczenie w zajęciach wyrabia w nich również pewne dodatkowe cechy charakteru, takie jak: dyscyplina, umiejętność pracy w grupie. Prezentacja grupowa w tańcach, zabawach pozwala zapomnieć o własnych kompleksach, nieśmiałości. Tańcząc opanowane układy doświadczają satysfakcji z własnych dokonań.