Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klas I-III


W naszej szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III, by umożliwić im wyrównywanie zaległości w wiadomościach z konkretnej edukacji np.: polonistycznej, matematycznej spowodowanej dłuższą nieobecnością w szkole lub słabszymi możliwościami przyswajania wiedzy.

Zajęcia te prowadzą:

Ewa Jurewicz-Gała -klasa I a

Monika Górzna -klasa I b

Paulina Galińska -klasa II a

Aldona Kalupa- klasa II b

Hanna Urbaniak -klasa III a

Lidia Strachanowska -klasa III b