Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klas IV- VIII


Opis: W naszej szkole cotygodniowo odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas IV-VIII. Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych, ćwiczenie umiejętności, ugruntowanie wiadomości niezbędnych do opanowania materiału przewidzianego dla klas IV-VIII.
                                                        Pliki do ściągnięcia: