Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego


W naszej szkole cotygodniowo odbywają się zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas VIII (kl.VIIIa-poniedziałek 1. godzina lekcyjna; klasa VIIIb-wtorek, 1. godzina lekcyjna). Celem zajęć jest powtórzenie wiadomości polonistycznych oraz ugruntowanie ich przed egzaminem.

                                                                        Image title