Zajęcia pozalekcyjne \ Koło taneczne klas IV i V oraz VIII


Koło taneczne – prowadząca: Paulina Galińska

Koło taneczne w naszej szkole odbywa się w czwartki w godz. 13.35-14.20 dla klas IV-VIII. Celem zajęć jest zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, kształtowanie zainteresowania tańcem, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów oraz aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska.