Zajęcia pozalekcyjne \ Koło wokalne dla klas I-III oraz IV-VIII


Koło wokalne - prowadząca: Paulina Galińska.

Koło wokalne odbywa się w poniedziałki w godz. 12.45-13.30 dla uczniów klas I-III oraz w czwartki w godz. 14.25-15.10 dla uczniów klas IV-VIII. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności z zakresu śpiewu, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej, dostarczanie przeżyć estetycznych młodzieży i dorosłym.