Wydarzenia 2018/2019 \ Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych


Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W naszej szkole tegoroczne działania nawiązywały  do 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dnia 5.10.2018r. odbyła się noc w bibliotece pod hasłem „Biało- Czerwona”. Rozpoczęła się ona spotkaniem autorskim z p. Elżbietą Szudrowicz. Następnie uczniowie przygotowali pizzę w barwach biało- czerwonych, flagę Polski z wykorzystaniem chusteczek. Dużo radości sprawił uczniom udział w karaoke pieśni patriotycznych i zabawie pt. „Ćwierćland”, podczas której wypisywali cechy współczesnego patrioty, tworzyli własny hymn, strój oraz hasło patriotyczne. Zwieńczeniem nocy w szkole był konkurs pt. „ Mój wiersz o wartościach”, w  którego uczniowie pomimo późnych godzin nocnych  mocno się zaangażowali. Kolejnymi działaniami w ramach święta bibliotek były: Niepodległościowy Konkurs  Ładnego Pisania oraz słodki tydzień wypożyczeń.

Wyniki Niepodległościowego Konkursu Ładnego Pisania:

I miejsce - Zuzanna Pompała - klasa VIa

II miejsce - Iga Rychlewska - klasa VIIa

III miejsce - Marta Górzna – klasa VIa, Weronika Karaś – klasa VIb.