Programy i projekty \ „SPACE MISSION”


Przez ostatnie pół roku szkolnego 2017/2018 klasa VIa pracowała wraz z uczniami szkoły J. Deweya w Obornikach nad interdyscyplinarnym projektem eTwinning „ SPACE MISSION”. Praca podzielona była na sześć etapów:

I : Uczniowie zaprezentowali szkołę, siebie oraz swoje zainteresowania w formie plakatu

II: Stworzenie siatki pojęciowej związanej z Układem Słonecznym oraz słowniczka angielsko-polskiego

III: Zaprojektowanie kartek pocztowych z charakterystyką planet

IV: Wykonanie makiet Układu Słonecznego

V: Obliczenie masy człowieka na każdej z planet

VI: Przygotowanie układu tanecznego do "Walentyna Twist"


 Projekt ten miał na celu:

  • pogłębienie wiadomości na temat Kosmosu i Ziemi (min. opisywanie zjawisk astronomicznych)
  • rozbudzanie zainteresowań astronomią
  • doskonalenie umiejętności prezentacji i autoprezentacji
  • kształcenie umiejętności planowania własnych działań, współpracy  w zespołach, brania odpowiedzialności za samodzielne zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią
  • udoskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK podczas realizacji zadań
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
  • doskonalenie umiejętności językowych (w języku ojczystym i języku angielskim).

Cieszymy się, że wszystkie cele oraz działania  zakończyły się sukcesem:-)