Wydarzenia 2017/2018 \ XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek


„DO(WOLNOŚĆ) CZYTANIA”– pod takim hasłem przebiega tegoroczny XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Nasza szkoła, aby podkreślić korzyści płynące z czytania i wykorzystania biblioteki  również  włączyła się w obchody tego tygodnia.  Najmłodsi czytelnicy z klas I przybyli do biblioteki, aby usłyszeć bajkę „O złotym jajku” , którą przeczytała im bibliotekarka p. Teresa Lewandowska wykorzystując teatrzyk Kamishibai. Następnie nawiązano rozmowę z dziećmi na temat przesłania z bajki , które jasno wskazywało, że ważniejsze są relacje międzyludzkie niż wartości materialne. Natomiast uczniowie klas II odwiedzili zaprzyjaźnioną Miejską Bibliotekę Publiczną w Czarnkowie- oddział dziecięcy, gdzie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych przygotowanych przez tamtejszych pracowników. Całe przedsięwzięcie, rozpoczęło się 8 maja – w Święto Bibliotekarzy i Bibliotek ma ono na celu zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.