"Mitologujemy" \ 11 Twierdzenie Pitagorasa


MATEMATYKA: Przygotowanie  interaktywnych ćwiczeń  na platformie
                           LearningApps na temat twierdzenia Pitagorasa.

Realizacja projektu miała miejsce od 14 do 22 listopada 2017r. Realizowana była przez grupę uczniów z  klasy IIIb  gimnazjum. Nauczyciel wspólnie z grupą uczniów przygotował trzy aplikacje w LearningAps  oraz przygotował krótką inscenizację, a mianowicie „Wywiad z Pitagorasem”. Podsumowanie działań odbyło się podczas lekcji matematyki 22 XI 2017.

Część wstępna lekcji  dotyczyła  życia i twórczości Pitagorasa. W postać Mistrza Pitagorasa wcielił się jeden z uczniów. Pozostali uczniowie mieli do Mistrza przygotowane wcześniej  pytania. Uczniowie podczas  wywiadu poznali życie i twórczość Pitagorasa. Musieli również rozwiązać dwa zadania matematyczne, wymagające zastosowania twierdzenia Pitagorasa. W dalszej części lekcji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń interaktywnych utworzonych w LearningApps.

Inscenizacja matematyczna to doskonała forma aktywizacji uczniów podczas nauczania matematyki, poprzez wspólną zabawę przypomnieliśmy kolegom osiągnięcia
i życie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa powinni dobrze znać, aby prawidłowo rozwiązać zadania egzaminacyjne i osiągać sukcesy w dalszej edukacji. Ćwiczenia prowadzone aktywnymi metodami z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, to doskonałe narzędzie wzmacniające kreatywność uczniów.

https://learningapps.org/display?v=ps4yeayqc17

https://learningapps.org/display?v=pow52vxta17

https://learningapps.org/display?v=p35zcwo7c17