"Mitologujemy" \ 4 Związki frazeologiczne


Na lekcji języka polskiego uczniowie klas szóstych bogacili swoje słownictwo, poznając związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii. Nie zabrakło najbardziej znanych powiedzeń: puszka Pandory, syzyfowa praca, nić Ariadny, stajnia Augiasza, męki Tantala, koń trojański. Uczniowie doskonalili umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, poprzez wyszukiwanie znaczeń powiedzeń w słowniku frazeologicznym i na stronach internetowych. Podsumowaniem lekcji było uzupełnienie tekstu poznanymi związkami frazeologicznymi.