Rok szkolny 2017/2018 \ 8 "Region Kozła -  śladami elementarza tradycji"


Region Kozła, znajdujący się na pograniczu województwa wielkopolskiego i lubuskiego, wyróżnia wciąż żywa tradycja gry na instrumencie ludowym – koźle (rodzaj dud nie występujący nigdzie indziej w Polsce). Wraz z muzykami pochodzącymi z Regionu Kozła poznaliśmy unikalne zwyczaje tego obszaru, tańce i zabawy taneczne, jak również stroje ludowe i elementy gwary.