"Mitologujemy" \ 3. Komiks o Syzyfie


Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy Va poznali dzieje Syzyfa na podstawie dwóch mitów: Wandy Markowskiej i Jana Parandowskiego. Następnie uczniowie wykonali komiks przedstawiający losy Syzyfa w aplikacji ToonDoo, którą poznali na zajęciach komputerowych. Na przykładzie przewinień i kar Syzyfa, uczniowie zrozumieli, że trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.

https://pixton.com/pl/:9j1j74yq

https://www.storyjumper.com/book/index/46789056/5a1945c84c1ef