Wydarzenia roku szkolnego 2019/2020

2020
09
kwietnia

Image title
2020
08
kwietnia

2020
08
kwietnia
"Wiosenne kwiaty"- prace wykonane w dowolnej technice przez uczniów klas szóstych.       [ galeria ]


2020
07
kwietnia

Corocznie 7 kwietnia obchodziliśmy w Naszej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA z udziałem zaproszonych gości – pracowników ochrony zdrowia. W tym roku niestety się nie spotkamy, dlatego pragnę wyrazić wielki szacunek dla Waszej pracy w tym trudnym okresie. Życzę Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia, a te piękne „Fiedlerowskie” motyle w tle wykonane przez uczniów naszej szkoły niech niosą Wam moc, siłę i nadzieję na lepsze jutro.

 

Image title

Z wyrazami uznania dla Waszej pracy
Dyrektor szkoły Lucyna Stolcman2020
03
kwietnia

2020
29
marca
Prace plastyczne o tematyce świąt wielkanocnych wykonane przez uczniów w domach. Brawa za pomysłowość!       [ galeria ]


2020
25
marca

Szanowni Rodzice!

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo  w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność nauczycielom, rodzicom oraz uczniom,

Szanowni Państwo, szczególnie w okresie kształcenia na odległość tj. 25.03.2020 - 10.04.2020 r. proszę, abyście odczytywali wszystkie wiadomości w dzienniku elektronicznym (od dyrektora, wychowawców, nauczycieli poszczególnych przedmiotów).

Życzę wszystkim wiele zdrowia i siły na najbliższy czas.
Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły Lucyna Stolcman


Image title
2020
24
marca

Ogłoszenie Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

 

Zgodnie z   rozporządzeniem MEN:  

„W  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”  oraz rozporządzeniem

„Zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

od 25 marca 2020 do 10 kwietnia  2020  nauka będzie odbywała się zdalnie.  

Uczniowie, nauczyciele oraz  rodzice będą otrzymywać wszelkie  informacji
o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej działalności, poprzez komunikator e-dziennika oraz poprzez stronę internetowa szkoły.

Nauka zdalna będzie realizowana za pomocą różnych form pracy zdalnej wybranych przez  nauczyciela i uzgodnionych z uczniami danej klasy. Kształcenie na odległość będzie się odbywało poprzez: stronę internetową szkoły, e-dziennik vulcan, platforme Office 365, lekcje video, platformy edukacyjne, strony internetowe z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi. Wychowawcy w klasach I-III wykorzystywać będą aplikacje Genially oraz komunikować się z rodzicami za pomocą e-dziennika. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów wypracowali i przetestowali  już w każdej klasie sposób komunikowania i przekazywania wiedzy swoimi uczniom.

Komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami będzie zatem odbywała się głównie poprzez e-dziennik, stronę internetową, Facebook szkoły oraz Office 365. 

W  zakresie  zdalnego nauczania będzie obowiązywał dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć, tzn. nauczyciele  danego przedmiotu  przygotowują tyle zajęć, ile dana klasa miała w dotychczasowym  tygodniowym planie lekcji.  W trosce o równomierne obciążenie ucznia w danym dniu i zróżnicowanie zajęć oraz uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną nauczyciele będę modyfikować zakres materiału (żeby  nowych treści na jednych zajęciach  nie było zbyt dużo) oraz będą wykorzystywać różne formy przekazywania wiedzy.

Każdy nauczyciel przekaże uczniom i rodzicom sposób, w jaki będzie odbywała się weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia.  Oceny będą jak dotychczas wpisywane  do e-dziennika , dzięki temu uczniowie i rodzice będą mieli informację o postępach w nauce.

Nauczyciele na bieżąco zgodnie z tygodniowym planem lekcji będą umieszczać materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej. Formy przekazywania tych materiałów zostały wymienione w pkt.1.

Nauczyciel będzie dostępny online dla ucznia w czasie uzgodnionym
z dyrektorem szkoły. Konsultacje i porady nauczyciela z rodzicami będą odbywały się poprzez komunikator e-dziennika w terminie ustalonym przez rodzica i nauczyciela, wychowawcę.

Pedagog i psycholog  będzie do dyspozycji uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godz.10:00 do 14:00 (poprzez e-dziennik).

Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. Modyfikacji ulegnie forma realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia te będą  polegały na aktywizacji uczniów, propagowaniu zdrowego
i higienicznego trybu życia oraz wprowadzaniu elementów wiedzy teoretycznej z przedmiotu.

 

Powyższe ustalenia obowiązują od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

 

                                                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                                                       Lucyna Stolcman2020
19
marca

Image title
2020
16
marca

Uwaga!

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemiologicznym
wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Połajewie na rok szkolny 2020/2021
do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Zasady rekrutacji oraz zgłoszenie do pobrania w zakładce dokumenty.
2020
16
marca

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

z dnia 16 marca 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Połajewie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszam bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie informuję, iż interesanci mają możliwość kontaktu z pracownikami szkoły za pomocą telefonu, elektronicznej skrzynki podawczej oraz poczty elektronicznej.

Numer telefonu: +48 67 2567147

Telefon komórkowy: 511-900-137

Adresy poczty elektronicznej:

dyrektor: szkola_p@interia.pl

sekretariat: sekretariat.spg@wp.pl

psycholog: anowaczyk@polajewosp.szkolawchmurze.pl

pedagog: kschubert@polajewosp.szkolawchmurze.pl

Z wyrazami szacunku

Lucyna Stolcman2020
15
marca

Image title

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.      2020
15
marca

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Polecamy stronę, na której można znaleźć wszystkie  niezbędne i wiarygodne informacje związane z zagrożeniem epidemicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus2020
11
marca

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym

okresie szkoły  nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca

z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W naszej szkole w dniach 12 - 13.03.2020r. świetlica  czynna

od godz. 6.45 do 15.00 dla tych uczniów, którym rodzice

nie mogą w tak nagłej sytuacji  zapewnić opieki.

                           W dniach 16 - 25.03.2020r.zajęcia całkowicie zawieszone!


                                                                                                            Dyrekcja szkoły2020
09
marca

2020
05
marca

2020
03
marca

Image title
2020
28
lutego
Z wizytą na UAM      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
27
lutego

2020
26
lutego

2020
24
lutego

2020
22
lutego
„Lepsza Edukacja”      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
21
lutego
Klasowy Mistrz Kaligrafii      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
17
lutego

2020
16
lutego

2020
22
styczeń

2020
21
styczeń
Balik karnawałowy      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
21
styczeń
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów kl.Ib       [ galeria ]


2020
10
styczeń

2020
06
styczeń

2020
03
styczeń

2020
03
styczeń
Koncert noworoczny dla przyjaciół i sponsorów szkoły       [ galeria ]

Dnia 3.01.2020 r. w naszej szkole, w świąteczno-zimowej scenerii odbył się Koncert Noworoczny dla Przyjaciół i Sponsorów szkoły. Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za przybycie życząc Szczęśliwego Nowego Roku!2019
20
grudnia

2019
19
grudnia
Życzenia świąteczne

Image title
2019
19
grudnia

2019
19
grudnia
Spotkanie świąteczne pracowników szkoły oraz Rady Rodziców       [ galeria ]


2019
19
grudnia
Koncert kolęd i piosenek świątecznych dla społeczności lokalnej       [ galeria ]


2019
17
grudnia


Image title
2019
17
grudnia

2019
16
grudnia

2019
07
grudnia
SZLACHETNA PACZKA - WEEKEND CUDÓW       [ galeria ]

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera przyłączyła się do organizacji Szlachetnej Paczki. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły zaangażowanym w spełnianie marzeń wybranej przez nas rodziny. A oto krótka fotorelacja...2019
07
grudnia

2019
07
grudnia
Występ naszych uczennic na Mikołajkach sołeckich w Ryczywole      [ więcej ]

W sobotę 7.12.2019 r. pięć uczennic naszej szkoły przygotowane przez p. Paulinę Galińską wystąpiły na ryczywolskiej scenie podczas Sołeckich Mikołajek. Mimo deszczu i zimna dziewczynki zaprezentowały się bardzo dobrze zdobywając kolejne wokalne doświadczenie. 


2019
06
grudnia
Mikołajki       [ galeria ]


2019
06
grudnia
Mikołajki w klasie Ia      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
06
grudnia
Świetlicowe Mikołajki      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
04
grudnia
"Dobre kino"      [ więcej ]       [ galeria ]

Image title2019
02
grudnia
"Zabawa w teatr"      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
29
listopada
Andrzejkowe świętowanie      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
29
listopada

2019
27
listopada

2019
27
listopada

2019
26
listopada

2019
26
listopada

2019
26
listopada

2019
25
listopada

2019
19
listopada

2019
15
listopada
Lekcja otwarta w klasie Ib       [ galeria ]


2019
12
listopada
Apel z okazji Dnia Niepodległości       [ galeria ]


2019
10
listopada

2019
06
listopada

        Organizacja pracy 7.11.2019r.  czwartek

W związku z uroczystością pogrzebową długoletniej nauczycielki i Dyrektora Gimnazjum oraz Wicedyrektora Szkoły Podstawowej pani Małgorzaty Dudek   - zajęcia lekcyjne w tym dniu do godz. 10.35. Uczniowie z Połajewa z klas I-VI udadzą się do domu.

Od 10.45 rozpoczną się rozwozy uczniów w poszczególnych kierunkach:

Przybychowo, Połajewko  -  10.45

Sierakówko, Lisia Góra -  11.00

Krosinek  - 11.15

Jakubowo  - + wszystkie miejscowości  ok. 13.30.

Świetlica czynna tylko do końca rozwozów ok. godz. 13.30.

Uczniowie klas VII i VIII uczestniczą jako reprezentacja społeczności uczniowskiej w tej smutnej uroczystości.

Liczę na zrozumienie zaistniałej sytuacji z Państwa strony.

                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                           Dyrektor szkoły2019
06
listopada
Listopadowe spotkanie ze sztuką      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
05
listopada

Image title

2019
04
listopada
Legenda o Rogalach Świętomarcińskich


2019
31
października

2019
30
października

2019
29
października
Szkoła pamięta...      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
28
października
Podsumowanie projektu "Tribute to..." w John Dewey School w Obornikach       [ galeria ]
2019
22
października
.

Image title
2019
19
października

2019
15
października
"Apple Teacher"      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
11
października

2019
11
października
Rogalowym szlakiem...      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
10
października
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole       [ galeria ]


                                  "Komu nieba były wrogiem
                                                            zrobiły go pedagogiem.
                                                     Ja się jednak z tym nie zgadzam,
                                                         swoje zdanie wypowiadam:
                                                         Chlubą jest i wyróżnieniem
                                                           być - nauczycielem!"


2019
08
października

KOMUNIKAT!

14.10.2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej  - 
dzień bez zajęć edukacyjnych.
Dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 - 15.00. 
Uczniów, którzy będą korzystać ze świetlicy w tym dniu,
należy zgłosić w sekretariacie do piątku 11.10  do godz.12.00.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły


                           2019
07
października

2019
04
października

2019
30
września
Dzień Chłopaka.      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
29
września

2019
28
września

2019
26
września

2019
26
września
Sesja Rady Gminy      [ więcej ]       [ galeria ]

2019
26
września

2019
25
września
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły       [ galeria ]


2019
16
września

2019
16
września

2019
02
września
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020       [ galeria ]


2019
01
września