\ MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT „ENGLISH BINDS PEOPLE TOGETHER”


W tym roku szkolnym chętni uczniowie klas siódmych (Maria Ciupak, Martyna Eliks, Marta Górzna, Marika Graczyk, Paulina Mantaj, Zuzanna Pompała, Weronika Karaś, Daria Szulc i Kamil Rychlewski) przystąpili do ogólnopolskiego projektu „English Binds People Together”. W ramach tego projektu uczniowie wysyłają do siebie e-maile na zadany, najczęściej egzaminacyjny, temat. Uczestnicy wybrali sobie lub zostali wybrani przez kolegów/koleżanki do wymiany e-maili. Naszymi partnerami są uczniowie ze szkoły w Szczecinie i Targoszynie. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Natalia Stepka. Projekt trwa od grudnia 2019 do maja 2020. Pierwszych kilka zadań już za nami. Pisaliśmy list o sobie, swoich zainteresowaniach, upodobaniach i miejscu zamieszkania, tworzyliśmy wpis na blogu, w którym opisywaliśmy wydarzenie z życia klasy, a także pisaliśmy pocztówkę z ferii. Wszyscy sobie świetnie poradzili. Przed nami kolejne wypowiedzi pisemne (dwie w każdym miesiącu). Myślę, że taki trening pomoże uczestnikom nie tylko w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty i napisaniu e-maila na 100%, ale przede wszystkim będzie przydatny w kształceniu umiejętności życiowych.