\ Wizyta w szkole pani Lesley Duncan


Wizyta w szkole pani Lesley Duncan - Szkotki, która od 14 lat związana jest wieloma działaniami z Wielkopolską, a z Gminą Połajewo w szczególności. Pani Lesley jest popularyzatorką Edynburga w naszym kraju. Bierze aktywny udział w różnorodnych przedsięwzięciach z inicjatywy strony polskiej, jak i sama je inicjuje. Obecna wizyta związana była z uzyskaniem dla Gminy Połajewo - tartanu, czyli specjalnego, niepowtarzalnego wzoru szkockiej kraty, którego autorem będzie uczeń z terenu naszej gminy, wyłoniony w konkursie.