\ Pogadanka o cyberprzemocy


Dnia 14.05.2019 r. odbyła się prelekcja przygotowana przez Panią Justynę Przybył z KPP w Czarnkowie, która w całości była poświęcona cyberprzemocy. Temat ten jest niezwykle ważny i bardzo bliski dzisiejszej młodzieży, która w dobie wszechobecnego dostępu do Internetu może zetknąć się z przejawami przemocy. Należy o tym mówić głośno, aby nasi uczniowie wiedzieli jak należy reagować na cyberprzemoc. Prelekcję powiązaliśmy z rozdaniem nagród za plakat z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

I miejsce S. Grodzki

II miejsce Z. Pompała

III miejsce M. Kaszuba, A.Pertek

Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz podkładkę pod mysz zakupioną przez Panią Dyrektor Lucynę Stolcman. Najlepsi otrzymali również upominki przygotowane przez KPP z Czarnkowa.