\


Edukacja przez szachy w szkole to ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego. Celem jest promocja szachów, rozpowszechnianie gry w szachy oraz nauka dzieci w szkołach. Główne zadanie to zajęcia dla edukacji wczesnoszkolnej jako przedmiot obowiązkowy. Szkoła z Połajewa podjęła się uczestnictwa w projekcie. Warunkiem przystąpienia do akcji było przeszkolenie dwójki nauczycieli przez Wielkopolski Związek Szachowy z zakresu nauczania szachów w szkole. Pani Marta Nowak i Pan Michał Strzępka ukończyli szkolenie w Poznaniu i zgłosili szkołę do projektu. Nasza szkoła od drugiego półrocza 2018/2019 wprowadziła obowiązkowy przedmiot „szachy” dla klasy IIIA. Dzięki uczestnictwie w projekcie szkoła otrzymała 15 profesjonalnych zestawów szachowych oraz tablice magnetyczną z szachownicą.

Image title


Image title