\ Śladami Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu


Dnia 08.02.2019 roku, uczniowie klasy VIII a oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Panią Dyrektor i opiekunami udali się do Poznania, aby poznać miejsca związane z wybuchem i przebiegiem Powstania Wielkopolskiego. Zaczęli od odwiedzenia Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pan Marek Kasprzak opowiedział o losach powstańców i wskazał między innymi grób Stanisława Taczaka, który był pierwszym przywódcą powstania. Następnie wszyscy uczestnicy wycieczki udali się pod “Hotel Bazar”, gdzie pan Marek przedstawił uczniom okoliczności przybycia do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, jego przemowę i wydarzenia związane z wybuchem zrywu niepodległościowego. Kolejnym miejscem, które przyniosło wiele emocji i pytań był Plac Wolności, gdzie doszło do uroczystej przysięgi oddziałów powstańczych z generałem Józefem Dowborem-Muśnickim na czele. Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w Muzeum Powstania Wielkopolskiego.


Marta Kozłowska