\ Lekcja Przedsiębiorczości w firmie Komat


Edukacja przez doświadczanie jest najcenniejszą i jednocześnie najbardziej efektywną metodą przekazywania wiedzy oraz zaznajamiania młodych ludzi z funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy. Właśnie taka idea przyświecała zajęciom wyjazdowym przeprowadzonym w firmie KOMAT w Romanowie Dolnym, której właściciel Mieczysław Kozłowski wykazał ogromne zrozumienie dylematów, z jakim borykają się młodzi ludzie szukający dla siebie odpowiedniego zawodu ale również potrzeb, z którymi przyszło się mierzyć przedsiębiorcom na lokalnym rynku pracy. Uczniowie klasy VIIIb Szkoły Podstawowej w Połajewie mieli niecodzienną okazję, w oderwaniu od ław szkolnych, zapoznać się z historią firmy, charakterem jej działalności,  zasadami zarządzania, gotowymi produktami oraz poszczególnymi stanowiskami pracy, oczekiwanymi kompetencjami i zasadami rekrutacji. Doskonałą ambasadorką firmy okazała się dla młodzieży Pani Anna Kostuszyńska Dyrektor ds. Marketingu, której w podziękowaniu po zakończonej wizycie nie szczędzono braw na stojąco. Zachęcała ona młodych ludzi do pozostania w naszym kraju i regionie podkreślając, iż firma KOMAT jest dobrym przykładem na to, iż warto podejmować wyzwania i zdeterminowane działania nie zrażając się trudnościami, bo tylko taka postawa może doprowadzić nas do ogromnego sukcesu, nawet w tak niewielkiej miejscowości jaką jest Romanowo Dolne.

Mamy nadzieję, że w trosce o efektywny rozwój lokalnego rynku pracy, biorąc pod uwagę korzyści dla przyszłych pracowników ale również przedsiębiorców z naszego regionu firma KOMAT znajdzie wielu naśladowców. Wyrażamy gorące słowa podziękowania Panu Mieczysławowi Kozłowskiemu  z nadzieją na dalszą efektywną współpracę, tym bardziej, że firma odnosząc spektakularne sukcesy jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym powiecie