\ W hołdzie dla Niepodległej


W przededniu narodowego święta - wdzięczni za wolność w hołdzie dla Niepodległej - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie wraz z nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły zgromadzili się na uroczystej akademii dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. To wyjątkowy moment, aby w szczególny sposób oddać cześć wszystkim pokoleniom Polaków, którzy nie szczędząc sił, często z narażeniem życia, walczyli o to, byśmy dzisiaj mogli w pełni cieszyć się wolnością i korzystać z wszystkich praw, jakie gwarantuje nam Konstytucja. Wielkie zaangażowanie całej społeczności szkolnej przyczyniło się do tego, że ten dzień pieczołowicie przygotowywany, został uczczony w odpowiednio podniosłej atmosferze. Ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie akademii sprawiło, iż wszystkim uczestnikom towarzyszyły nie tylko wzniosłe doznania patriotyczne, ale również łzy wzruszenia. Wspaniała utalentowana młodzież z determinacją i ogromnym zaangażowaniem  wprowadziła nas w cudowny klimat pełen niesamowitej wrażliwości oraz dojrzałości w rozumieniu niełatwych przecież zagadnień patriotycznych.  Usłyszeliśmy piękną recytację wierszy o Ojczyźnie, profesjonalnie wykonane pieśni oraz utwór Fryderyka Chopina – Nocturne op. 9 No.2. Przekaz  artystyczny uzupełnił tradycyjny Polonez zatańczony przez uczniów z klasy IV oraz układ choreograficzny z atrybutami w postaci biało-czerwonych szarf zaprezentowany przez uczennice z klas VIII do utworu George Davidson "Mariage Damour". Nie zabrakło na naszej uroczystości 2 Drużyny Harcerskiej Jeżozwierzyny, która zaśpiewała „ Balladę rajdową”.

O godzinie 11.11 w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” zaproponowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży, działającą przy Ministrze Edukacji Narodowej, cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi odśpiewała hymn narodowy.

Jesteśmy dumni z naszej wspaniałej młodzieży i dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Wierzymy, iż wdzięczni za takie wartości jak wolność i niepodległość, bez względu na czas i miejsce, w którym przyjdzie im żyć  zawsze będą dumnie wracać do swoich korzeni, z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych i budować przyszłość naszej Ojczyzny w oparciu o zasady i wartości dobrze rozumianego patriotyzmu.