\ Uczniowie klasy IV c w Nadleśnictwie Sarbia


Dnia 19 października 2018 r. uczniowie klasy IV c udali się na wycieczkę dydaktyczną do siedziby Nadleśnictwa Sarbia. Wraz z pracownikiem Nadleśnictwa dzieci zwiedziły sale, w których mogły zobaczyć m.in. wilki, poroża zwierząt i przyrządy związane z pracą leśnika. Uczniowie następnie przebyli ścieżkę dydaktyczną pt. “Stary Las Uczy Nas”, gdzie zapoznali się z różnymi gatunkami drzew liściastych i iglastych, które rosną w polskich lasach. W trakcie zajęć uczniowie nauczyli się rozpoznawać drzewa na podstawie wyglądu liści, owoców, pnia i korony, co następnie udowodnili prawidłowo rozwiązując  karty pracy. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali skromne upominki, natomiast najlepsi, którzy rozwiązali quiz o lesie zostali dodatkowo nagrodzeni książkami. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wycieczki należą się pani Natalii Miklejewskiej oraz Pani Marii Spychale z Nadleśnictwa Sarbia.