\ Wręczenie zaświadczeń laureatom Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego


Dnia 14 czerwca 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów przedmiotowych, organizowanych dla uczniów województwa wielkopolskiego. Pani Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty, pogratulowała najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych sukcesów oraz życzyła wytrwałości w rozwijaniu pasji i talentów.
Wśród  25  laureatów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego znalazł się uczeń naszej szkoły – Mateusz Jęchorek. Laureat  będzie zwolniony z pisania części matematycznej na egzaminie ósmoklasisty.
Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!