\ XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy”


Język polski nie jest łatwy. Ortograficzne dylematy trapią każdego z nas. Mają je również uczniowie naszej szkoły, którzy 27 kwietnia 2018 r. wzięli udział w XVI Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografii się nie damy”. Od kilkunastu lat organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance.

W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 55 uczniów z 14 szkół podstawowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Zuzanna Pompała (kl. Va), Blanka Kozłowska (kl. VIb), Katarzyna Anioła (kl. VIIb) i Jakub Szymański (kl. IVb).

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy polegał na uzupełnieniu dyktanda ortograficznego, którego treścią była jedna z trzcianeckich legend. Uczennica Zuzanna Pompała najlepiej napisała dyktando i zajęła pierwsze miejsce w grupie wiekowej klas IV-V.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki z dyktanda, a tym samym  zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu. Wzięło w nim udział pięć drużyn, których reprezentanci danej szkoły łącznie uzyskali najwyższą liczbę punktów w dyktandzie. W tej części konkursu uczniowie rozwiązywali kwiz interaktywny na platformie Kahoot. Drużyna z naszej szkoły najszybciej i bezbłędnie udzielała odpowiedzi, dzięki czemu została zwycięzcą tego etapu konkursu i uzyskała Tytuł Szkoły Mistrzów Ortografii Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w XVI Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografii się nie damy”.

Uczniowie otrzymali piękną statuetkę, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!