Biblioteka \ Informacje ogólne


 ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

        oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej


Image title


 

Teresa Lewandowska - bibliotekarz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum


                 Poniedziałek: 7.45 - 11.50, 12.35 - 14.30

                Wtorek:        7.45 - 13.35, 14.20 - 14.30

                Środa:          7.45 - 15.15

                Czwartek:     7.45 - 11.50, 12.35 - 14.30

                Piątek:         7.45 - 13.00
               


Dorota Nożewnik - bibliotekarz Szkoły Podstawowej

                
                 
Poniedziałek: 11.00 - 13.00

                Wtorek:        13.00 - 15.00

                Środa:          10.30 - 12.30

                Czwartek:     11.30 - 13.30

                     

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”

Cyceron

Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Połajewie, gdzie uczniowie korzystają z księgozbioru i miejsca przeznaczonego na czytelnię w celach dydaktycznych lub rekreacyjnych.


Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły. Jej zadaniem jest uzupełnianie i wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego. Działania, które są w szkole podejmowane mają odzwierciedlenie  w zasobach bibliotecznych szkoły i ze strony nauczyciela bibliotekarza.

Nauczyciel bibliotekarz podejmuje zadania mające na celu zwiększenie zasięgu oddziaływań wychowawczych na wszystkich uczniów szkoły poprzez szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem szkolnym  i pozaszkolnym.

Biblioteka jako Centrum Dydaktyczno- Informacyjne spełnia różnorakie zadania:

  • Udostępnia książki i inne źródła informacji.
  • Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
  • Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.
  • Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową  i społeczną : konkursy biblioteczne, czytelnicze plastyczne, recytatorskie.
  • Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej w trakcie których kształtują się umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego.
  • Opracowuje zbiory, prowadzi dokumentację pracy biblioteki, a także często zmienia się wystrój pomieszczeń.
  • Przygotowuje gazetki, wystawy, apele, współpracuje z bibliotekami innych szkół oraz biblioteką publiczną i pedagogiczną.
  • Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.
  • Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco w pozycje przeznaczone dla uczniów oraz książki i czasopisma pedagogiczne dla nauczycieli.


DRODZY UCZNIOWIE!


Naprawdę warto czytać!

czytaj, żeby jaśniej myśleć

czytaj, żeby więcej wiedzieć

czytaj, by być pewnym siebie

czytaj, by być w siódmym niebie

czytaj, żeby poznać świat

czytaj, nieważne ile masz lat.


Z niej nauczysz się wiele - kochaj ją i szanuj - będzie Twoim przyjacielem.