Wydarzenia 2015/2016 \ "Cała Polska czyta dzieciom"


Dnia 15.04.2016 r. w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Połajewie odbyło się spotkanie czytelnicze dla klas I-III w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”.  Wybór tekstów  na tę okazję nie jest przypadkowy, albowiem co roku związany jest z hasłem przewodnim  na dany rok szkolny. Tegoroczne hasło brzmi „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”.

Zaproszeni goście: p. Aldona Janc - kierownik Biblioteki Publicznej w Ryczywole przeczytała dzieciom bajkę La Fontaine „Konik polny i mrówka”, p. Wioletta Januszak- kierownik filii Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie zapoznała dzieci z opowiadaniem „O wróbelku Elemelku”  H. Łachockiej, a p. Joanna Sobkowiak odtworzyła wiersz „Kwoka” J. Brzechwy.