Wydarzenia 2015/2016 \ Program rządowy „Książki naszych marzeń”


W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka szkolna realizowała program rządowy „Książki naszych marzeń”. Dzięki temu programowi biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 2713 zł. Za te pieniądze zakupiono 152 pozycje książkowe zgodne z oczekiwaniami uczniów. W ramach tego programu przygotowano następujące działania:
- konkursy czytelnicze skierowane do uczniów klas I-VI,
- akcję „Rodzinne czytanie”,
- spotkanie autorskie z p. Bogdanem Garsteckim,
- spotkanie czytelnicze w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”,
- włączenie się w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam”,                                      
- prelekcje na temat wartości płynących z czytania,                                                          
- zorganizowanie na festynie szkolnym  akcji „Uwolnij książkę”,                                 
- czytanie podczas zajęć świetlicowych.                                                          
Prowadzone działania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i znacząco wpłynęły na poprawę czytelnictwa w naszej szkole.