Biblioteka \ Zbiory biblioteczneZbiory biblioteczne

       Biblioteka szkolna oferuje swoim czytelnikom wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.


Księgozbiór:
   
 •     Lektury szkolne
 •     Literatura dziecięca i młodzieżowa
 •     Słowniki, encyklopedie i leksykony
 •     Literatura naukowa i popularnonaukowa
 •     Literatura pedagogiczna


Zbiory specjalne:
 
 •   Kasety wideo i płyty DVD z programami i adaptacjami lektur szkolnych
 •   Płyty CD:  multimedialne encyklopedie, słowniki języka polskiego

Czasopisma:

 •  „Komputer świat”
 •  „Biblioteka w Szkole”
 •  „Wszystko dla Szkoły”
 • „Życie Szkoły”
 • „Wychowawca”
 • „Katecheta”
 • „Viktor Junior”


Dokumenty szkolne:


 •  Statut szkoły
 •  Program wychowawczy szkoły
 •  Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 •  Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania