Zajęcia pozalekcyjne \ Piłka nożna


Zajęcia sportowe z piłki nożnej odbywają się w trzech grupach wiekowych: klasy I - III SP w czwartki, klasy IV -VI SP w czwartki, klasy VII - VIII SP i III G w piątki. Na zajęciach uczniowie nabywają i doskonalą umiejętności techniczno-taktyczne gry w piłkę nożną w formach dostosowanych do ich wieku. Dla uczniów klas VII - VIII SP i III G zajęcia odbywają się również w siłowni.