Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia doskonalące z historii i wiedzy o społeczeństwie


Zajęcia doskonalące z historii i wiedzy o społeczeństwie przeznaczone są dla uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych. Odbywają się cyklicznie dla trzech grup w każdy wtorek o godzinie 13:30. Mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez utrwalanie materiału z klasy pierwszej i drugiej, pracę z tekstami źródłowymi i rozwiązywanie próbnych testów.

Prowadząca: Emilia Wolska-Surmela