Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego z języka angielskiego


Wiemy, jak ważne jest solidne przygotowanie do egzaminu, dlatego co tydzień spotykamy się, aby poszerzać kompetencje receptywne (słuchanie oraz czytanie) oraz produktywne (pisanie). Zajęcia są typowo praktyczne, gdyż uczniowie rozwiązują arkusze oraz utrwalają słownictwo przy użyciu wielu narzędzi min. quizlet, duo lingo czy installing.


Kl. VIIIab gr. I  spotkania w poniedziałki o godz. 14.25 sala nr 20 (E.Jędraszczak)

Kl. VIIIab gr. II spotkania w środy o godz. 14.25 sala nr 18 (N. Stepka)

Kl. IIIab GIM gr. I spotkania w środy o godz. 14.25 sala nr 20 (E. Jędraszczak)

Kl. IIIab GIM gr. II spotkania w środy godz. 13.35 sala nr 18 (N. Stepka)