Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki odbywają się raz w tygodniu. Mają na celu utrwalenie podstawowych pojęć matematycznych, wyrównanie braków edukacyjnych oraz usprawnienie sprawności rachunkowej. Na zajęciach wykorzystywana jest bogata baza środków dydaktycznych.

Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzą:

IVa, IVb – Ewa Magdziarz,

IVc – Roma Bryske,

Va,Vb,Vc – Ewa Magdziarz,

VIa, VIb – Aleksandra Schreiber,

VIIa, VIIb – Aleksandra Schreiber,

VIIIa, VIIIb – Katarzyna Nowakowska,

III gimnazjum – Aleksandra Schreiber.