Zajęcia pozalekcyjne \ Kółko plastyczne


Spotkania odbywają się  w dwóch grupach: dla uczniów klas I- III w środy na szóstej godzinie lekcyjnej,  dla uczniów klas IV- VI we wtorki na siódmej godzinie lekcyjnej. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej. Podczas zajęć uczniowie wykonują prace ujęte w planie pracy kółka plastycznego oraz wynikające z bieżących potrzeb i propozycji dzieci.