Zajęcia pozalekcyjne \ Klub Młodego Odkrywcy


W Klubie Młodego Odkrywcy uczniowie wspólnie eksperymentują pod okiem nauczyciela, zdobywając samodzielnie wiedzę. Podczas spotkań KMO najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: członkowie koła sami zadają pytania badawcze i zdobywają odpowiedzi poprzez wykonywanie doświadczeń. W pracach koła kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności. Wspólne eksperymentowanie kształtuje wśród uczniów umiejętności społeczne i osobiste. Buduje pewność siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności.
W całej Polsce i za granicą działa już ponad 700 klubów. Program koordynuje Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Prowadzący: Marek Kasprzak